top of page

Flere får møte i Utlendingsnemnda (UNE)

Det har lenge vært et krav fra advokater, organisasjoner og offentlige utvalg om at flere utlendinger skal få forklare seg direkte ovenfor UNE. Nå har UNE gitt etter og endrer rutinene slik at flere vil bli innkalt til samtale.

Formålet med samtalen vil være å få relevante opplysninger for saken. UNE legger dessverre ikke opp til at flere skal få forklare seg i nemndmøter, noe som vi mener hadde vært er bedre løsning. Endringen er uansett er skritt i riktig retning for å sikre rettsikkerheten for utlendinger.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page