top of page

Hva hvis Black Friday fører til blått øye?

Hvert år før Black Friday er det mangfoldige artikler om forbrukerstoff, herunder klassikere som; «Styr unna fellene», «tilbudene er falske» og «bruk hodet når du handler» mv.

Vi antar at de fleste har fått med seg at selv om selgeren av et produkt insisterer på dets lave pris, så bør du sjekke selv. Vi antar også at de fleste vet at bytterett er noe du må ha avtale om med den enkelte butikk når det gjelder salgsvarer, men at alminnelige reklamasjonsbetingelser gjelder.

Vi ønsket derfor å skrive om noe annet i forbindelse med denne nye høytidsdagen for norsk handelsnæring: Hva skjer hvis det går over styr? Hva skjer om noen blir skadet i kampen om de gode tilbudene?

Hvert år slår mediene opp hvor hardt det kan gå for seg når kjøpekåte konsumenter kappes om høyt rabatterte varer av begrenset antall. I fjor rapporterte blant annet NRK fra kaoset som oppstod i Norwegian Outlet i Vestby. Reportasjen viser nordmenn som hyler, krangler og bemektiger seg hardvunne kupp i sterk konkurranse med likesinnede.

Selv om Vestby eksempelet, som vist til over, nok representerer et ekstremt tilfelle i Norge, er det allikevel grunn til å forstå at hverken erstatnings- eller straffeansvar blir begrenset fordi prisen på produktet er det. Besparelsen blir fort til tap hvis det blir tale om bøter for kroppskrenkelser og eventuell erstatning for utgifter til lege mv.

Straffeloven rammer i utgangspunktet enhver fysisk berøring som er av et visst omfang, spytting eller annen besudling rammes også hvis det treffer bar hud, jf. HR-2017-373-U. I eksempelet fra Vestby er det utvilsomt at samtlige avbildede er utsatt for løpende kroppskrenkelser. De er imidlertid sannsynligvis ikke straffbare da de samtlige også fremstår som foranlediget av kroppskrenkelser, som da ofte vil være straffrie. Videre er det alminnelig antatt at en kan samtykke til typiske kroppskrenkelse og det må kunne legges til grunn at mennesker som utsetter seg for dette kaoset har gjort dette.

Det må imidlertid settes opp en klar grense mot slag, spark, dytting mv. Dette vil ikke være straffritt selv i en Black Friday situasjon. Slik opptreden kvalifiserer i beste fall til bot og i verste fall til fengsel. Enda verre vil det gå dersom handlingen fører til skade på person etter straffeloven § 273 (ikke alle skader men minst et særdeles blått øye, jf. Andenes). Straffereaksjonen vil da være minst 90 dagers ubetinget fengsel og da også ofte selv om den andre slo først. Videre pådrar en seg økonomisk erstatningsansvar.

Det er ikke bare kundene som må passe seg. Butikkene er ansvarlig for at forholdene er forsvarlig etter folks påregnelige oppførsel. Blir du skadet fordi butikken har unnlatt å sørge for et forsvarlig miljø, spisse reoler, glatte gulv, manglende vakthold og kontroll med antall mennesker, da vil du ofte ha et krav.

Moralen må være at selv om tilbudene er vanvittige så lønner det seg ikke å oppføre seg slik.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page