top of page
ADVOKATER
Krister Øie Braute

PARTNER / ADVOKAT

OM

Braute arbeider innen for et bredt fagfelt. Han gir strategisk juridisk rådgivning og bistår med tvisteløsning for både næringsliv og privatpersoner.

 

Braute har bred prosedyreerfaring med både straffe- og sivilsaker. Han har også erfaring som dommerfullmektig.

UTDANINGER:
Cand. Jur, Universitetet i Oslo, 2007

Nordplus utvekslingsstudent, Universitetet i København 2005- 2006

ARBEIDSERFARING:
Advokat / partner, Advokatfirmaet Braute, 2017 -
Advokat / partner, Advokatfirmaet Engelsen, 2016 - 2017
Konstituert Sorenskriver, Søre Sunnmøre Tingrett 2016

Advokat, Advokat Krister Øie Braute, 2014 - 2016
Dommerfullmektig, Søre Sunnmøre Tingrett 2012 - 2014

Advokat, Advokatfirmaet Stensruup Strordrange, 2010 - 2014

Advokatfullmektig, Engelsen Seth Langva Advokatfirma 2008 - 2010

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Rekdal 2008 - 2008

E-post: krister@brauteco.no

Telefon: 930 38 092

Advokat Braute
bottom of page