top of page

I dag tenner vi ett lys, noen tenner flere. Mange flere!

Det er blitt svært vanlig med julepyntede hus med utelys på balkonger, tak og vegger, supplert med nisser og reinsdyr i hagen. Enkelte mener at det har gått for langt når naboen bruker flere watt på juledekoren enn til å lade Teslaen.

Der er ingen lover som konkret omhandler julelys, men hvis naboens julebelysning gjør at innflygningen til Gardermoen blir forstyrret, kan man likevel ha hjemmel i lovverket til å stoppe det. Hvilke muligheter man har og hva man må tåle, vil avhenger av hvor og hvordan du bor.

Naboloven § 2 fastslår at ingen må ha eller gjøre noe som er urimelig til skade eller ulempe for naboen. For de som bor i enebolig er dette den mest aktuelle bestemmelsen.

Det ligger en viss tålegrense i naboloven § 2, så det skal nok mye til før bestemmelsen kan få anvendelse på julelys. Tettheten mellom naboene i tillegg til omfanget av «dekoren» vil være avgjørende. Med god plass mellom husene skal det godt gjøres å få medhold i en klage på at julelysene på naboeiendommen er sjenerende. Grensen går nok et sted mellom smakløst og helt Las Vegas.

Bor du i et sameie e.l er det i eierseksjonsloven og borettslagsloven generelle regler som sier at boligen ikke må brukes på en slik måte at det er til urimelig ulempe for naboen. Blinkende lys gjennom hele adventstiden vil fort være en urimelig ulempe om man bor tett på hverandre. Sameiet/borettslaget kan også ha egne regler som omhandler juledekor. Kun hvite ikke blinkende lys, er en begrensning som vi er kjent med.

I julelys sakene vil man ofte komme langt med å prate med naboen direkte. Nytter ikke dette kan en henvendelser til styret eller velet være naturlig. En rettslig prosess vil sjelden føre frem da saken nok ikke er tilstrekkelig opplyst før julen er over. Det er imidlertid fullt mulig å foreta preventive rettslige handlinger slik at naboen vet at det går en grense.

Like fullt: De fleste opplyste mennesker kan vel komme frem til en løsning som alle kan leve med; det er tross alt jul vi feirer!

God adventstid!

Foto: Joe Wolf

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page