top of page

Flere nye lover trer i kraft eller endres 1. juli. Vi gir deg en oversikt over de viktigste.


Endring i foreldrepermisjoner

Fra i dag blir det fire måneders ekstra foreldrepermisjon for tvillingforeldre og dobbel permisjon for trilling- og flerlingforeldre.

Mødre- og fedrekvoten blir utvidet fra 10 til 15 uker, resten av permisjonen kan foreldrene fordele fritt.

Ny pakkereiselov

Den nye pakkereiseloven trer i kraft i dag. Den største endringen er at loven er tilpasset mer bruk og bestilling på nett. Den styrker blant annet rettighetene når man setter sammen reisen selv. Det vil blant annet være de samme rettigheter som ved kjøp av charterreise dersom du kjøper reise og opphold fra samme nettside innen samme døgn.

Den nye loven tydeliggjør også hvilke rettigheter kunden og selger av reiser har.

Boliglånforskriften videreføres ut 2019

Den midlertidige boliglånsforskriften fra 1. januar 2017 blir forlenget frem til desember 2019.

Forskriften regulerer blant annet at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. Bankene kan fravike kravet i ti prosent av lånesøknadene hvert kvartal. I Oslo kan kravet kun fravikes for åtte prosent av lånesøknadene.

For sekundærbolig i Oslo er kravet til egenkapital 40 prosent.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page